Lista över LUA funktioner

Det finns ett antal stödfunktioner i LUA – denna sida är en form av lista med kort förklaring över de som finns. Fibaro har utvecklat ett antal egna LUA funktioner – detta är de som finns i 3.590: Det finns ett antal rena operativsystem funktioner, varav dessa är värda att känna till:

Read More