Man kan styra andra saker via S2 utgången på FGD211. Här är ett exempel på som sätter huset i sovläge när det är dax att sova.
Notering: Parameter 41 måste vara aktiverad på FGD211

param41


--[[
%% properties
172 sceneActivation
%% globals
--]]

-- Config ------------------------------------------------
id = 172
----------------------------------------------------------

local trigger = fibaro:getSourceTrigger();
if (trigger['type'] ~= "property") then
fibaro:debug ("Unexpected source trigger '" .. trigger['type'] .. "'");
fibaro:abort ();
end

local id = tonumber (trigger['deviceID']);
local scene = tonumber (fibaro:getValue (id, "sceneActivation"));

----------------------------------------------------------
if (scene == 26) then -- 1 click
fibaro:setGlobal("PresentState", "Hemma")
fibaro:debug("S2 - 1 click")

elseif (scene == 24) then -- 2 click
fibaro:setGlobal("SleepState", "Sova")
fibaro:setGlobal("TimeOfDay", "Natt")
fibaro:debug("S2 - 2 click")

elseif (scene == 25) then -- 3 click
fibaro:debug("S2 - 3 click")
end