Med en tubmotor och en Qubino Flush DC(zwave) kan du digitalisera din IKEA rullgardin på ett enkelt sätt.

Det som behövs är en tubmotor, qubino flush dc och såklart en rullgardin

tubmotor Qubino Flush DC tupplur

Allt levereras i en kartong(förutom rullgardin som köps separat)

paketet

Börja med att ta bort befintliga ändadaptern på rullgardinen.
IMG_1118

Tubmotorn kan sitta på antingen höger eller på vänster sida, det är valfritt.
IMG_1117IMG_1124IMG_1125IMG_1126IMG_1122

Nästa steg är att koppla in eliminator och tubmotor till Qubino Flush DC

IMG_112924v eliminator qubino_flush_dc

Resultatet blir så här
IMG_1130

Nu är det bara dom nya fästena som ska på plats. Det vänstra fästet ska sitta på den sida som ej har motorn, och sen den högra på den andra sidan.

IMG_1112

Lägg till Qubino Flush DC till din Z-wave kontroller

add_qubino_fibaro

Konfigurera rullgardinens ändlägen vid medurs nedrullning

  • Spänningssätt gardinen och se till att den går nedåt (Går den uppåt byter du plats på kablarna till motorn). Tryck med ett gem/en tunn mejsel i det lilla hålet på motorn. Efter 6 sekunder piper motorn och du slutar då att trycka.
  • Bryt strömmen till motorn och anslut den igen. När gardinen når önskat läge för max nedrullning bryter du strömmen och ansluter den igen.
  • Bryt strömmen och byt plats på kablarna till motorn. När du ansluter strömmen kommer motorn att pipa och börja rulla uppåt.
  • När gardinen når önskat läget för helt upprullat läge bryter du strömmen och ansluter den sedan igen.
  • Bryt strömmen och byt plats på kablarna igen. Motorn piper tre gånger som bekräftelse på att ändlägen är konfigurerade.
  • Om du inte är nöjd med konfigurationen av ändlägen börjar du om.

En liten video på hur resultatet blev


 

Vill man även ha styrning av rullgardin via vanlig brytare så fungerar det också, då kopplar plus(+) från eliminator till L på brytaren sen utgång för respektive upp eller ner från brytare till I1 och I2 på Qubino Flush DC