Det finns ett antal stödfunktioner i LUA – denna sida är en form av lista med kort förklaring över de som finns.

Fibaro har utvecklat ett antal egna LUA funktioner – detta är de som finns i 3.590:

fibaro:abort
fibaro:calculateDistance
fibaro:call
fibaro:countScenes
fibaro:debug
fibaro:get
fibaro:getGlobal
fibaro:getGlobalValue
fibaro:getGlobalModificationTime
fibaro:getModificationTime
fibaro:getName
fibaro:getRoomID
fibaro:getRoomName
fibaro:getRoomNameByDeviceID
fibaro:getSectionID
fibaro:getSelfId
fibaro:getSourceTrigger
fibaro:getSourceTriggerType
fibaro:getType
fibaro:getValue
fibaro:isSceneEnabled
fibaro:killScenes
fibaro:log
fibaro:setGlobal
fibaro:setSceneEnabled
fibaro:sleep
fibaro:startScene

Det finns ett antal rena operativsystem funktioner, varav dessa är värda att känna till:

os.time - returnerar en tabell med datum och tid (Current time in unix format)
os.date - returnerar en tabell med datum och veckodag (Current Date in table format)
date.wday - vilken veckodag (Söndag = 1!)
date.year - vilket årtal
date.month - vilken månad (1-12)
date.day - vilken dag (1-28/29/30/31)
date.hour - vilken timme på dygnet
date.min - vilken minut på timmen, på dygnet

tonumber
tostring

string.format

math.floor
math.random(x,y) - returnerar ett heltal mellan x och y