Installation av Z-wave dimmer/switch

Vi har valt att installera en switch från Qubino men principen är den samma för de flesta av våra inbyggnadsmoduler.

1: Se till att du har neutralledare (vidare benämnd N) nere i dosan, det är inte helt ovanligt att man måste dra ner det själv, be din elektriker om hjälp så blir det korrekt och säkert gjort. N är i de flesta fallen en blå kabel och om du mäter mellan N och jord ska du ha 0 Volt och mellan N och Fas 230 V. Totalt bör du ha 3 st kablar i dosan, se bild nedan.

2014-12-03 10.16.23 HDR

Ovan ser vi, Fas (brun) Neutralledare (blå) och tändtråd (svart) färgerna avser denna installation och det kan se annorlunda ut hos er.

2: Vi väljer sedan att koppla en toppklämma till N, detta för att vi behöver ansluta denna både i switchen och i själva strömbrytaren.

2014-12-03 10.24.21

 

Toppklämma från Wago, denna hittar du här.

3: Därefter ska vi ansluta switchen, här är det viktigt att vi använder rätt verktyg och att vi inte skalar kabeln för mycket, man får inte heller skala den för lite, nedan är ett bra exempel där vi har skalat tillräckligt mycket för att inte klämma plasten i skruven och tillräckligt lite för att kablarna inte ska gå ihop och orsaka kortslutning.

2014-12-03 10.25.53

 

En ren och snygg anslutning är viktigt för att din installation ska hålla länge. Neutralledaren ska in på N, Fasen ska in på L och Tändtråden ska in på Q.

4: Nu ansluter vi strömbrytaren, vi använder N som styrimpuls på Qubino det skiljer sig lite från fabrikat till fabrikat så se till att kolla i manualen. Principen är den samma men inkopplingen kan se olika ut.

2014-12-03 10.31.42

 

Anslut N från toppklämman till L på strömbrytaren och från ovansidan på brytaren lägger vi en tråd till I1 på switchen

Nu är vi klara med installationen, svårare än så är det inte att få sitt hem smartare

 

5: Placera installationen försiktigt i dosan och se till att det inte är kontakt mellan några ledande delar.

2014-12-03 10.33.07

 

Strömbrytaren är av valfritt fabrikat, det är dock viktigt att det går att montera en fjäder på denna, strömbrytaren ska fjädra tillbaka när man trycker på den.

6: Montera tillbaka locket på strömbrytaren och testa!

2014-12-03 10.34.42