Hur kommer jag åt HC2 vid statiskt IP på PC?

Viktig info!
Om du hållt in Recovery knappen (+) efter uppstart så sätts en fast ip address på Home Center 2. För att komma åt den och administrera den så din PC ha en liknande address i samma “IP-range”.
Home Center 2 får adressen:
• IP-adress: 192.168.81.1
• Nätmask: 255.255.255.0
• Gateway-adress: 192.168.81.1

Ställ in din PC med dessa inställningar och koppla en nätverkskabel mellan Home Center 2 och PC. Här finns en länk till hur detta skall göras. Steg 1-6 är aktuella för dig, ange IP adressen 192.168.81.5  http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/change-tcp-ip-settings#1TC=windows-7

• PC / MAC IP: 192.168.81.5
• Subnet mask :: 255.255.255.0
• Gateway-adress: 192.168.81.1

Skriv sen in 192.168.81.1 i webbläsaren för att administrera HC2 enheten. Byt till önskad ip address eller sätt DHCP under inställningar—>LAN-inställningar

Hur kommer jag åt Home Center 2 / Lite på distans?

För att komma åt Home Center 2/ Lite behöver du skapa ett distansinloggningskonto på följande sida:

http://home.fibaro.com

För att lägga till din enhet fyller du i den information som finns under “Inställningar” på din Home Centers webGUI, se exempel nedan:

HOME CENTER

Därefter öppnar du din android/iOS applikation och fyller i den kontoinformation du precis skapade på sidan ovan, och sen ska det vara klart! Ingen ytterligare konfiguration krävs!

 

Hur synkroniserar jag flera RGBW-controllers?

Fibaro RGBW Controller

 

 

Med Fibaro’s RGBW Controller kan du ställa in färgen på RGB eller RGBW LED-lister eller köra förkonfigurerade färgprogram. Om du har flera RGBW-enheter och vill synkronisera dem, kan du använda LUA på Home Center 2.

VAD BEHÖVER JAG GÖRA?

Fibaro RGBW-controller har förmågan att byta färg, eller att köra igenom en sekvens av färger som definieras i “program”. Vi måste definiera när en RGBW controller ändrar antingen dess färg, eller currentProgramID. När de förändras, behöver de nya värdena upprepas till övriga RGBW controllers. Vi måste också se upp för två fallgropar:

 1. När ett program är avstängt, är currentProgramID inställt på 0. Men att initiera startProgram med ett värde på 0 kommer inte att ha någon effekt på RGBW controllern. För att stänga av ett pågående program måste du använda setColor och antingen ställa det till en viss färg eller 0,0,0,0 för off.
 2. När programmet på RGBW-controllern ändras, blir färgen satt till 0,0,0,0. Därför vill vi bara att den reagerar på en förändring i färg när egendomen currentProgramID är 0 annars kommer vi att stänga av programmet så snart vi slår på den.

VAD BEHÖVER JAG?

 • Två RGBW Controllers – vi kommer att hålla ett öga på en av dem, och om den förändras, kopiera värdena till den/de övriga.
 • En Home Center 2 –  du behöver använda LUA som bara är tillgängligt på denna Fibaro enhet.

SCRIPTET

För att få de två enheterna att prata, måste du skapa följande scen:

--[[
%% properties
81 currentProgramID
81 color
%% globals
--]]

local fromID = 81
local toID = 402

-- Allows us to set the colour from a string like 'r,g,b,w'
function setTheColour (deviceID, colourString)
local RGBWTable= {}
local i = 1

for value in string.gmatch(colourString,"(%d+)") do
RGBWTable[i] = value
i = i + 1
end

fibaro:call(deviceID, "setColor", RGBWTable[1], RGBWTable[2], RGBWTable[3], RGBWTable[4])
end

local trigger = fibaro:getSourceTrigger()
if (trigger['type'] == 'property') then
if (trigger['propertyName'] == 'currentProgramID') then
fibaro:call(toID, 'startProgram', fibaro:getValue(fromID, 'currentProgramID'))
if (fibaro:getValue(fromID, 'currentProgramID') == '0') then
setTheColour(toID, fibaro:getValue(fromID, 'color'))
end
elseif (trigger['propertyName'] == 'color') then
if (fibaro:getValue(fromID, 'currentProgramID') == '0') then
setTheColour(toID, fibaro:getValue(fromID, 'color'))
end
end
end

SKAPA SCENEN

 1. Klicka på “Scener” i den huvudmenyn i webGUI’t.
 2. Klicka på “Lägg till scen” i menyn till vänster.
 3. Ge scenen ett namn och välj rummet det gäller.
 4. Eftersom den här scenen endast kommer att köras automatiskt, bocka ur “Visa denna scen i gränssnittet?”.
 5. Klicka på fliken “Avancerat”.
 6. Välj den andra “Spara”-knappen – i LUA delen.
 7. Skriv in koden ovan i scriptfönstret.
 8. Ändra enhets-ID på linjerna 3, 4 och 8 från 81 till ID för din master RGBW-controller.
 9. Ändra enhets-ID på rad 9 till ID för slav RGBW controller.
 10. Klicka på den blå “Spara”-knappen på snabbmenyn till höger i webbläsaren.

OCH NU?

Dina två RGBW controllers kan nu båda styras från din master RGBW controller. Om du vill styra mer än en slavenhet, kopiera bara raderna 9, 27, 29 och 33 och ändra variabelnamn från toID till något annat.

Denna artikel kan ses i sin originalversion hos Fibaro UK

Hur återställer jag Home Center 2 till fabriksinställningar?

Om du av någon anledning vill återställa din Home Center 2 till fabriksinställningar gör du enligt följande:

 1. Stäng av Home Center 2
 2. Håll nu in “+”-symbolen på baksidan av Home Center 2 samtidigt som du trycker på “On”-knappen.
 3. Släpp “+”-knappen när lamporna börjar blinka från vänster till höger. (OBS! Håller du in denna knapp för länge så tvingar du nätverksinställningarna på Home Center 2 till 192.168.81.1)
 4. Surfa in på enhetens webGUI som vanligt, och du möts av “Recovery mode”.
 5. Klicka på “recover/återställ” för att starta återställningen!

Home Center 2 Recovery

Hur lägger jag till/tar bort en enhet?

För att lägga till en Z-Waveprodukt i din controller (HC2/HCL/Vera etc.) måste man starta inlärningen antingen m.h.a. en fysisk knapp på controllern, alt. via dess webbgränssnitt.

I Home Center 2/Home Center Lite klickar du på följande knapp i dess webGUI (eller på “+”-knappen på baksidan):

Home Center 2 add device

Denna ruta dyker upp och du klickar då (oftast) 3 ggr på den enhet du vill inkludera i systemet.

Inclusion2

Vissa produkter hamnar i inlärningsläge automatiskt, så fort de spänningssätts, vilket innebär att du inte behöver klicka på enheten. Har du kopplat in flera enheter samtidigt kan det vara frustrerande att de hoppar in automatiskt, då man inte vet exakt vilken enhet det var. För att kringgå detta kan du slå på säkringen (förutsatt att det är en/flera 230V-produkter du kopplat in), och därefter gå runt och trycka på strömbrytarna, alltså tända eller släcka en gång. Därefter startar du inlärningsläget och går runt och klickar 3 ggr på respektive ny enhet.

En Z-Waveprodukt kan bara ingå i ett Z-Wavenätverk åt gången, och därför kan det ofta vara en lösning att klicka på “Ta bort enhet” och klicka 3 ggr på produkten om man har haft problem med att lägga in den i systemet. Ser du då att systemet tagit bort enheten ska det sedan inte vara några problem att lägga till den igen!

 

Vad är PIN-koden i Home Center?

Har du av misstag “larmat på” en sensor som sedan blivit överträdd, så möts du av denna bild i Home Center 2/Lite.

Fibaro Larm

Klickar du på krysset kan du fortsätta “browsa” i gränssnittet men du kan inte göra några ändringar i systemet när larmet har gått.

Har du tidigare inte konfigurerat larm eller PIN-kod så måste du gå in under “Paneler” –> “Behörighetspanel” –> Klicka på en användare med fullständig behörighet och skriv in en PIN-kod (nere till höger om e-postadressen). Spara.

FIBARO Access control panel

Nu kan du klicka på den blinkande röda ikonen i “Dashboard” för att avaktivera larmet:

Fibaro dashboard

Lycka till!