LUA för nybörjare – del 3.1

VD – Virtuel Device eller virtuell enhet – kan det vara något? Detta är inte så mycket LUA i sig, men något som i vissa lägen kräver LUA, således kan jag inte låta bli att skriva några rader om det. VDs är mycket viktiga för att få till det där sista och den där flexibiliteten. […]

Read More

LUA för nybörjare – Del 2.3

JSON – hur man kan hantera JSON – kort intro Börjar med att erkänna det direkt: Jag är inte van användare av JSON i HC2an – jag har helt enkelt aldrig haft behovet så det har inte kommit mig för att titta på det således. Men nu var det ju så att någon ställde en […]

Read More

LUA för nybörjare – Del 2.2

Variabler som är listor och “loopar” eller hur man bearbetar listor… Uppdaterad med lite bättre syntaxbeskrivning… Jag hade ursprungligen tänkt att detta skulle ha varit i Del 2 – men tiden sprang iväg och jag bestämde mig för att dela upp variabler i två delar. Så nu kommer vi till variabler i form av listor […]

Read More

LUA för nybörjare – Del 2.1

Variabler – vilka som finns och hur man kan nyttja dom? Efter att flera frågat om rätt liknande utmaningar, så inser jag att en litet försök till att bistå i vad en variabel är och hur man kan skapa/nyttja dom är nog en rätt bra sak. I samband med detta kommer jag också som hastigast […]

Read More

LUA för nybörjare – Del 1

Att koda LUA – hur svårt är det? Ibland dyker det upp frågor om kodning som kanske inte alltid är så lätt i den grafiska versionen av scener, eller som någon av ren nyfikenhet helt enkelt vill lära sig LUA. Denna “guide” är på intet sätt fullständig – snarare tvärt om, det finns nog flera […]

Read More